برگزیده ترین مقالات جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ -

انتخاب مقالات برتر جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

پرتال امام خمینی(س) با همکاری معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(س) و پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در نظر دارد به منظور آشنایی هر چه بیشتر با آراء و اندیشه های امام خمینی(س) مقالات برگزیده را با محورهای ذیل را انتخاب نماید.

  1. جمهوریت و اسلامیت از منظر امام خمینی
  2. قانون و قانون گرایی در اندیشه و سیره امام خمینی
  3. معیارهای جامعه اخلاقی در اندیشه امام خمینی
  4. تلازم استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی
  5. نقش سیاسی اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی
  6. جوانان و جمهوری اسلامی
  7. رابطه عدالت و آزادی در  جمهوری اسلامی
  8. حقوق مردم در جمهوری اسلامی
  9. حقوق اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی
  10. محیط زیست و جمهوری اسلامی

خبرها و اطلاعیه‌ها
آرشیو

فراخوان

پرتال امام خمینی(س) با همکاری معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(س) و پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در نظر دارد به منظور آشنایی هر چه بیشتر با آراء و اندیشه های امام خمینی(س) مقالات برگزیده را انتخاب نماید.